Nu finns klubblad 102 i klubbladsarkivet. 

I detta nummer kan du läsa om några av de träffar och evenemang som redan varit. Naturligtvis har vi också samlat information om vad som händer härnäst under sommaren.

Även hemsidans kalender har fyllts på med updaterad information om planerade evenemang.